Hoe voorkomen we verzilting van de Rotte en verdroging van onze polders?

hoogheemraadschap schieland en de krimpenerwaard koninklijke roei- en zeilvereeniging 'de maas' - roeilocatie rotte stichting plezierrivier de rotte Aug 31, 2022
 

Afgelopen maandag 29 augustus mocht ik aansluiten tijdens het Rottecafé dat dit keer werd gehost door de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging 'De Maas' - Roeilocatie Rotte. Wat een prachtplek is dat zeg! Tijdens het Rottecafé kreeg ik ook even de kans om te vertellen over onze Meet Me(e) Tour over waterkwaliteit, waar we ook altijd een meting doen aan de Boezem van de Rotte, net achter het Schilthuis gemaal

Maar het leukste en ook meest interessante verhaal werd na mij gehouden door Marco Vroege van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Marco had een grote kaart van het gebied van het waterschap meegenomen, en al lopend en wijzend op de kaart legde hij uit wat het waterschap doet om met deze droogte, o.a. de Rotte hoog te houden en het grondwater in de polders ook op peil te houden. Hierbij houden ze ook sterk rekening mee dat ze verzilting moeten voorkomen. Een ware puzzel die hen dagelijks bezighoudt. Ik nam het op, dus kijk en luister mee naar zijn verhaal! 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.
Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.