Ervaringen en bevindingen tijdens de Meet Me(e) Tour Waterkwaliteit op 10 augustus 2022

Aug 18, 2022
Meet Mee Tour - Meting Boezem Rotte - 10 augustus 2022

Afgelopen woensdag 10 augustus zijn we voor het eerst gaan meten aan de waterkwaliteit van de Rotte, de Boerengathaven en de Maas hier bij Rotterdam in de buurt van de Blue City. Hoewel het bijzonder heet was en we met een kleine groep waren, hebben we enorm genoten! Het was geweldig om zoveel leuke kennis uit te wisselen, en ik heb ongeveer net zoveel geleerd als ik kon delen. 

Hieronder kun je de resultaten van de metingen zien. We hebben in elk water met een andere meetkit gemeten. Wat bijzonder opviel is dat de Electrische Conductiviteit in de Boezem van de Rotte bijzonder hoog was. Zeer waarschijnlijk komt dit omdat er meer zout water vanuit de Maas binnen wordt gepompt in de Rotte. Verzilting met deze droogte neemt overal in Nederland toe. Zie bijvoorbeeld dit artikel van het WaterForum: https://www.waterforum.net/zoutgehalte-amsterdam-rijnkanaal-neemt-toe-maar-rijkswaterstaat-zet-bellenscherm-nog-niet-aan/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=274a79b64c-WaterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-274a79b64c-66677602

Na drie dagen incubatie konden we ook de e.coli uitlezen. Zie hieronder de foto van de petrifilm waar de e.coli bacterien op zijn gegroeid. We zien ongeveer 3 afzonderlijke (blauwe) kolonien. Dit is in principe niet slecht, maar helaas geeft het wel aan dat er poepbacterien in het Maaswater te vinden waren. Niet een goed idee om erin te zwemmen dus. Dat mag ook niet overal in de Maas, maar niet ver bovenstrooms is er wel een zwemstrandje bij de Esch waar veel mensen zwemmen. Wellicht zijn dit soort meetresultaten o.a. de reden dat het RIVM minder zwemplekken wil toe gaan laten: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/12/koester-de-nederlandse-cultuur-en-zwem-a4138775 

Zou toch wel echt zonde zijn, niet?

Als je ook een keertje mee wilt met de Meet Me(e) Tour, de eerstvolgende tour staat gepland voor woensdag 14 september, 16 - 18 uur. Koop hier je kaartje! 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.
Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.